Privacybeleid en gegevensbescherming

Tavoli.Design verstrekt op geen enkele manier persoonlijke gegevens die zijn geregistreerd op de webwebsite aan derden. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het correctverwerken van de ingevoerde orders.

Privacybeleid en bescherming persoonsgegevens

Hierbij informeren wij u over de voorwaarden voor de verwerking van privacy- en persoonsgegevens. Deze verklaring voor de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op grond van art. 13 Wetsdecreet 196/03 (hierna vermeld als de privacywet) geldt voor gebruikers van onze webwebsite, die via internet worden geregistreerd. Deze verklaring is niet geldig voor andere webwebsites die eventueel kunnen worden bezocht via onze links, hiervoor is Tavoli.Design op geen enkele manier verantwoordelijk.

Tavoli.Design van MDM srls gevestigd te Via A. Grandi, 22 - 20834 Nova Milanese (MB) Italië is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die die voortvloeit uit bezoek aan onze webwebsite. De afhandeling van de webservices van de webwebsite gebeurt bij Tavoli.Design. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Gegevens die door gebruikers worden afgestaan voor (service)aanvragen worden uitsluitend door medewerkers van Tavoli.Design gebruikt om de aanvraag correct te behandelen en / of uit te voeren en nooit aan derden verstrekt, tenzij dit strict noodzakelijk is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Alle gegevens die door de klant worden ingevoerd tijdens de registratie van zijn/haar account worden opgeslagen op de database van de webwebsite van Tavoli.Design en worden uitsluitend gebruikt om optimaal gebruik te kunnen maken van de services van Tavoli.Design. Het account inclusief de opgeslagen gegevens worden bewaard op de database van Tavoli.Design totdat de klant beslist om het account van de webwebsite te verwijderen. De computersystemen en softwareprocedures die worden toegepast om deze webwebsite te gebruiken, verzamelen tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet het gebruik van internetcommunicatieprotocollen betreft.

Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde belanghebbenden, maar kan door de aard van de gegevens, door verwerking en koppeling met gegevens van derden, worden ingezet om gebruikers te identificeren. In deze gegevenscategorie vallen de IP-adressen, de domeinnamen van de computers waarmee de gebruikers verbinding maken met de website, de URI (uniform resource identifier) adressen van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag in te dienen, de grootte van het bestand dat als reactie is ontvangen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (geslaagd, fout ...) en andere parameters die betrekking hebben op het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de website en om te controleren of deze naar behoren werkt. Deze gegevens worden na verwerking onmiddellijk verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van cybercrime.

Specifieke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om gegevensverlies, verkeerd of onwettelijk gebruik en onrechtmatige toegang te voorkomen. De betreffende onderwerpen verwijzen naar art. 7 van de privacywet, die onder andere nageleefd wordt voor de verwerking van uw gegevens en voor annulering, correctie en bijwerking hiervan dient persoonlijk contact opgenomen te worden met MDM srl op bovengenoemd adres.

COOKIES

Om de webwebsite en bijbehorende services zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te laten werken, kan deze webwebsite cookies gebruiken.

Wanneer een gebruiker de website bezoekt, wordt een minimale hoeveelheid gegevensop het apparaat van de gebruiker opgeslagen als kleine tekstbestanden die "cookies" worden genoemd. Deze worden opgeslagen in de webbrowserdirectory van de gebruiker.

Er zijn verschillende soorten cookies, maar het belangrijkste doel van een cookie is om de site efficiënter te laten werken en bepaalde functies in te schakelen.

Cookies worden gebruikt om de algehele navigatie van de gebruiker te verbeteren.

Met name:

  •          Om snel van de ene naar de andere pagina op de website te kunnen gaan.
  •          Te voorkomen dat gegevens meerdere malen per bezoek moeten worden ingevoerd.
  •          Om het bezoek aan de website te meten met als doel het gebruiksgemak en services te verbeteren.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Hieronder worden de soorten cookies en hun functie beschreven.

Technische cookies

Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies betreffen zowel blijvende als sessiecookies. Zonder deze cookies kunnen enkele functies van de website niet correct functioneren.

Analytische cookies

Analytische cookies meten het bezoek op de website. De verantwoordelijke gebruikt deze informatie voor statistische analyses om de website en het gebruik hiervan te verbeteren, of het gebruik te monitoren. Dit type cookie verzamelt op anonieme wijze informatie over de activiteiten van de gebruikers en de manier waarop ze de website bereiken. Deze cookies worden vanuit de website zelf naar derden verstuurd.

 

Cookies van derden

Dit type cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website door de bezoekers, via welke zoekwoorden de website wordt geopend, de bezochte websites en de bron waaruit de website wordt gevonden voor marketing doeleinden. De eigenaar mag deze gegevens gebruiken om rapportages te maken en om de website te verbeteren. Deze cookies worden op anonieme wijze verzameld en worden vanuit de website naar derder verstuurd.

 

Cookies voor de integratie van inhoud van derden

Deze cookies worden toegepast om functionaliteiten van andere websites (bijvoorbeeld reactieformulieren, of social media iconen waarmeeinhoud op deze media kan worden gedeeld) te integreren. Dit type cookies kan vanuit domeinen van andere sites worden verstuurd of direct als functionaliteit op de website zelf worden weergeven.